Jdi na obsah Jdi na menu

Základní kynologická organizace č. 101
ČKS, VENDRYNĚ

pořádá kynologický závod

Pasted Graphic 3

již XXXIII. ročník
Memoriálu Wojkowského


kde?
na kynologickém cvičišti ve Vendryni
kdy?
dne 17.4.2010 SOBOTA!

Propozice závodu:
Závod se koná na kynologickém cvičišti ZKO č. 101 ČKS v sobotu 17.4.2010

Pořadatel:

ZKO č. 101 ČKS - Vendryně

Závod je vypsán pro skupiny:
“A” dle NZŘ ZZO, bez omezení
“B”
dle NZŘ ZVV1, bez stop, bez omezení
“C” dle NZŘ ZVV2, bez stop, bez omezení
“D“ dle MZŘ IPO1, bez stop, bez omezení

Ceny:
V každé kategorii první tři místa odměněny poháry
vítěz “A” pohár a hodnotná cena
vítěz “B” pohár a hodnotná cena
vítěz “C“ pohár a hodnotná cena
vítěz “D“ pohár a hodnotná cena

Startovné:
Účastník, který závazně nahlásí svou účast do uzávěrky přihlášek a zaplatí v termínu startovné ve výši 200,- Kč, má v ceně startovného hrazený oběd.

Platbu je možné provést převodem na účet č. 163434268/0300; zpráva pro příjemce uvést: jméno, příjmení, mateřskou organizaci, „závod“.

Je nutné v přihlášce uvést kontakt!; svoje telefonní číslo, číslo svého mobilu, nebo svůj email pro případ zrušení některé kategorie!!!

Rozhodčí: Macoszek J., Novotný J.
Figurant: Šimurda Antonín

Zdravotní služba: Siudová Jozefa
Veterinární dozor: MVDr. Doležel František CSc.
Organizační výbor:
Čestný ředitel závodu: Ing. Cienciala Jiří Csc. - Generální ředitel TŽ a.s.
Technický ředitel: Pawlica Petr
Zapisovatelka: Šimíčková Halina
Technický personál: Členové ZKO č. 101,Vendryně


Program závodu:
07:00 - 08:45 prezentace účastníků, možnost vyzkoušet prostory, nácvik
08:45 – 09:00 slavnostní zahájení
09:00 - 12:00 průběh první části závodu (poslušnost ZZO, ZVV1, ZVV2, IPO1)
12:00 - 14:30 pokračování závodu
14:30 - 16:30 obrana všechny kategorie
16:30 vyhodnocení závodu

Případná změna programu po dohodě s rozhodčími bude včas oznámena.

Přihlášky zasílejte:

Šimíčková Halina
739 94 Vendryně č. 578
mobil: 604 638 317

Pawlica Petr
petr.pawlica@volny.cz
739 94 Vendryně č. 369
mobil: 731 010 504

Všeobecná ustanovení:

Protesty přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic. Proti bodovému rozhodnutí rozhodčích je protest nepřípustný. Protest s příslušným vkladem 200,- Kč musí být podán technickému řediteli ihned po zjištění závady. V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli.

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli. Podmínkou je odložení feny na místě vyhrazeném pořadateli.

Každý účastník musí mít očkovací průkaz s platným očkováním psinky a vztekliny.


*** Při rovnosti bodů rozhoduje u všech skupin „obrana jako celek, pak los“ ***Děkujeme všem sponzorům za finanční přispění.
Výsledky závodu budou zveřejněny
na
www.volny.cz/zkovendryne


Nashledanou ve Vendryni
v sobotu 17.4.2010
těší se na vás kynologové z Vendryně
Vaši kamarádí a soupeři.


Areál se nachází asi 20 minut pěšky od železniční stanice ve Vendryni, směr česká a polská základní škola, viz. šipky na mapce na internetové adr. www.volny.cz/zkovendryne
Značení přístupové cesty bude zajištěno.


Tradičně bohaté občerstvení čeká na Vás v místě konání závodu.Uzávěrka přihlášek: 13.4.2010 startovné taktéž!!! 

 

                Hlavní sponzor závodu:

 Time4dog 


 

Upozornění: Zákon na ochranu zvířat proti týrání byl novelizován.
PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU ZVÍŘAT A PŘI CHOVU PLATÍ Zákon č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost uvedeného zákona. Zakazují se všechny formy propagace týraní zvířat. Přesné, celé znění zákona najdete na internetové adrese: www.mze.cz další aktivity ústřední komise pro ochranu zvířat.